ინფოგრაფიკა: უფროსი მოქალაქის მობილური და ინტერნეტის გამოყენების სტატისტიკა

სტერეოტიპი, რომლის საშუალებითაც მოხუცები ვერ იყენებენ, არ ესმით ან არ სურთ დროის გატარება ინტერნეტში, გავრცელებულია ჩვენს საზოგადოებაში. ამასთან, იგი ემყარება ფაქტებს? მართალია, ათასწლეულები დომინირებენ ინტერნეტის გამოყენებაში, მაგრამ მართლაც რომ არსებობს რამდენიმე Baby Boomers მსოფლიო ქსელში? ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ და ამის დამტკიცებას ვაპირებთ. დღესდღეობით ხანდაზმული ადამიანები სულ უფრო მეტ რაოდენობას იღებენ და იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ისინი ხვდებიან