3 მიზეზი, რის გამოც გაყიდვების გუნდი ვერ ხერხდება ანალიტიკის გარეშე

წარმატებული გამყიდველის ტრადიციული იმიჯი არის ადამიანი, რომელიც იწყებს (ალბათ ფედერაციით და პორტფელით), შეიარაღებული ქარიზმით, დამაჯერებლობითა და იმის რწმენით, რასაც ყიდიან. მიუხედავად იმისა, რომ კეთილგანწყობა და მომხიბვლელობა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ როლს თამაშობს გაყიდვებში, ანალიტიკა წარმოიშვა, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი გაყიდვების გუნდის ყუთში. მონაცემები წარმოადგენს გაყიდვების თანამედროვე პროცესის საფუძველს. მონაცემთა მაქსიმალურად გამოყენება ნიშნავს სწორი ხედვის ამოღებას