ხუმრობა მარკეტინგი? ივრის წყალქვეშა ბილბორდები

Youtube- ის თანახმად, ყოველ წუთში 72 საათის ვიდეო აიტვირთება! ტვიტერის მომხმარებლები დღეში 400 მილიონჯერ ტვიტირებენ. ასე ხმაურით სავსე სამყაროში რთულია პროდუქტის, ვებსაიტის ან მომსახურების მოსმენა. ეს კიდევ უფრო ძნელია, როდესაც რეალურად განსაკუთრებული რამე არ არის გაყიდვაში. ყოველდღე, მარკეტინგის წინაშე დგანან გამოწვევა, რომ მაღლა აიმაღლონ ხმაური. შემოქმედებითი სტიმულირების იმედით 2009 წელს მივმართავ