მარკეტინგის, გამყიდველისა და აღმასრულებელი დირექტორების მარკეტინგის ავტომატიზაციის გამოწვევები (მონაცემები + რჩევები)

მარკეტინგის ავტომატიზაციას დიდი კორპორაციები იყენებენ მას შემდეგ, რაც იგი გაცოცხლდა. ამ ფენომენმა თავისი ნიშნები შეიტანა მარკეტინგის ტექნოლოგიაში მრავალი გზით. ადრეული გადაწყვეტილებები იყო (და ძირითადად ახლაც არის) ძლიერი, გამორჩეული თვისებებით, შესაბამისად რთული და ძვირი. ამ ყველაფერმა მცირე კომპანიებს გაუჭირდა მარკეტინგის ავტომატიზაციის განხორციელება. მაშინაც კი, თუ მცირე ბიზნესს შეუძლია შეიძინოს მარკეტინგის ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ უჭირთ მისგან ნამდვილი ღირებულების მიღება. ეს