როგორ ეხმარება ბიზნესს End-to-End Analytics

End-to-end ანალიტიკა არ არის მხოლოდ ლამაზი რეპორტები და გრაფიკა. თითოეული კლიენტის გზაზე თვალყურისდევნების შესაძლებლობა, პირველი შეხების წერტილიდან დაწყებული რეგულარული შენაძენებით, ხელს შეუწყობს ბიზნესს შეამციროს არაეფექტური და გადაფასებული სარეკლამო არხების ღირებულება, გაზარდოს ROI და შეაფასოს, თუ როგორ მოქმედებს მათი ონლაინ ყოფნა ხაზგარეშე გაყიდვებზე. OWOX BI– ს ანალიტიკოსებმა შეაგროვეს ხუთი შემთხვევის კვლევა, რომლებიც აჩვენებს, რომ მაღალი ხარისხის ანალიტიკა ხელს უწყობს ბიზნესის წარმატებასა და მომგებიანობას. End-to-End ანალიტიკის გამოყენება ონლაინ კონტრიბუციების შესაფასებლად სიტუაცია. ა