მარკომის შეფასება: A / B ტესტირების ალტერნატივა

ასე რომ, ჩვენ ყოველთვის გვინდა ვიცოდეთ, როგორ მუშაობს marcom (მარკეტინგული კომუნიკაციები), როგორც მანქანა, ასევე ინდივიდუალური კამპანიისთვის. მარკომის შეფასებისას ხშირია მარტივი A / B ტესტირების გამოყენება. ეს არის ტექნიკა, როდესაც შემთხვევითი შერჩევით ხდება ორი უჯრედის დაკომპლექტება კამპანიის სამკურნალოდ. ერთი უჯრედი იღებს ტესტს, ხოლო მეორე - არა. შემდეგ რეაგირების მაჩვენებელი ან წმინდა შემოსავალი შედარებულია ორ უჯრედს შორის. თუ ტესტის უჯრედი აღემატება საკონტროლო უჯრედს