ავტომატური ტესტირების გამოყენებით Salesforce გამოცდილების გასაუმჯობესებლად

მასშტაბური საწარმოს პლატფორმაში, მაგალითად Salesforce- ში სწრაფი ცვლილებებისა და განმეორებების გაუსვლელად გამოწვევა შეიძლება რთული იყოს. მაგრამ Salesforce და AccelQ ერთად მუშაობენ ამ გამოწვევის დასაძლევად. AccelQ– ის სწრაფი მართვის მენეჯმენტის პლატფორმის გამოყენება, რომელიც მჭიდროდ არის ინტეგრირებული Salesforce– ში, მნიშვნელოვნად აჩქარებს და აუმჯობესებს ორგანიზაციის Salesforce გამოცემების ხარისხს. AccelQ არის ერთობლივი პლატფორმა, რომელიც კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ Salesforce ტესტირების ავტომატიზირებისთვის, მართვისთვის, შესრულებისთვის და თვალყურისდევნებისთვის. AccelQ ერთადერთი უწყვეტი ტესტია