როგორ შევქმნათ წარმატებული ადგილობრივი Facebook– ის მარკეტინგის სტრატეგია

Facebook მარკეტინგი დღესაც რჩება მარკეტინგის ყველაზე ეფექტურ სტრატეგიებად, განსაკუთრებით მისი 2.2 მილიარდი აქტიური მომხმარებლით. ეს ხსნის შესაძლებლობების დიდ შესაძლებლობას, რომლებსაც ბიზნესის გამოყენება შეუძლიათ. Facebook– ის გამოყენების ერთ – ერთი ყველაზე საინტერესო, თუმცა რთული გზაა ადგილობრივი მარკეტინგული სტრატეგიისკენ წასვლა. ლოკალიზაცია არის სტრატეგია, რომელსაც შეუძლია დიდი შედეგის მიტანა, თუ კარგად განხორციელდება. ქვემოთ მოცემულია ცხრა გზა, თუ როგორ შეგიძლიათ მოახდინოთ თქვენი Facebook ლოკალიზაცია