გამომცემლები აძლევენ Adtech- ს კლავს მათი უპირატესობები

ქსელი ყველაზე დინამიური და საგამომგონებლო საშუალებაა. ასე რომ, როდესაც საქმე ციფრულ რეკლამას ეხება, შემოქმედება უსაზღვრო უნდა იყოს. თეორიულად გამომცემლობას უნდა შეეძლოს რადიკალურად განასხვაოს თავისი მედია ნაკრები სხვა გამომცემლებისგან, რათა მოიპოვოს პირდაპირი გაყიდვები და შეუდარებელი გავლენა და ეფექტურობა მიანიჭოს თავის პარტნიორებს. ისინი ამას არ აკეთებენ - იმიტომ, რომ ისინი კონცენტრირებულნი იყვნენ იმაზე, თუ რას ამბობს ad tech, გამომცემლებმა უნდა გააკეთონ და არა მათზე