მისასალმებელი წერილის გაკვეთილები ელ.ფოსტის ექსპერტებისგან

მისასალმებელი წერილი შეიძლება თავდაპირველად ტრივიალური აღმოჩნდეს, რადგან ბევრმა მარკეტინგმა მიიჩნია, რომ მომხმარებელი დარეგისტრირდება, საქმე შესრულდება და ისინი თავიანთი როლის დამტკიცებით გამოირჩევიან. როგორც მარკეტოლოგებს, ჩვენი ამოცანაა მომხმარებლებს გავუწიოთ კომპანიის მთელი გამოცდილება, რაც მიზნად ისახავს მომხმარებლის მუდმივი მზარდი ღირებულების პოპულარიზაციას. მომხმარებლის გამოცდილების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარეა პირველი შთაბეჭდილება. ამ პირველ შთაბეჭდილებას შეუძლია