ოპტიმიზირებული მარკეტინგი: რატომ უნდა მოათავსოთ ბრენდის სეგმენტაცია აქტივაციასთან და რეპორტინგთან

მრავალრიცხოვან მარკეტინგულ არხზე შექმნილი მონაცემთა დიდი მოცულობით, ბრენდებს ედებათ გამოწვევა მონაცემთა სწორი აქტივების ორგანიზებასა და აქტივიზაციაში, რათა მაქსიმალურად გაზარდონ არხების მასშტაბით შესრულება. თქვენი სამიზნე აუდიტორიის უკეთ გასაგებად, მეტი გაყიდვების მოსაზიდად და მარკეტინგის ნარჩენების შესამცირებლად, თქვენი ბრენდის სეგმენტაცია უნდა დააკმაყოფილოთ ციფრული აქტივაციითა და რეპორტით. თქვენ უნდა მიუსადაგოთ, თუ რატომ ყიდულობენ ისინი ყიდვის მომხმარებლებს (აუდიტორიის სეგმენტაცია) რაზე (გამოცდილება) და როგორ (ციფრული გააქტიურება) ისე, რომ ყველა