როგორ ავაშენოთ ავთენტური ბრენდი

მსოფლიოს წამყვანი მარკეტინგის გურუ მას სხვადასხვანაირად გამოხატავს, მაგრამ ყველა თანხმდება, რომ ამჟამინდელი ბაზარი მომწიფებულია თეორიებით, შემთხვევებით და წარმატების ისტორიებით, რომლებიც ორიენტირებულია ადამიანურ ბრენდებზე. ამ მზარდი ბაზრის ძირითადი სიტყვებია ავთენტური მარკეტინგი და ადამიანური ბრენდები. სხვადასხვა თაობა: One Voice ფილიპ კოტლერი, მარკეტინგის ერთ-ერთი დიდი მოხუცი, ასახელებს ფენომენს Marketing 3.0. თავის ამავე სახელწოდების წიგნში ის მიუთითებს მარკეტინგის მენეჯერებსა და კომუნიკატორებზე, რომლებსაც აქვთ „