როგორ არ გავურბივართ შინაარსობრივ მარკეტინგს

ასე რომ, თქვენს ბიზნესს აქვს ბლოგი და ყოფნა ყველა მთავარ სოციალურ პლატფორმაზე, და შესაძლოა რამდენიმე ინდუსტრიის სპეციფიკასაც - შესანიშნავია! Ახლა რა? როგორ ავსებთ ამ არხებს და რაც მთავარია, ამ 24/7 საინფორმაციო ციკლში, როგორ მიაქვთ თქვენი შინაარსი ხმაურის ამოჭრასა და გამორჩევას? ეს მაღალი შეკვეთაა. ამ დღეებში ყველა უნდა იყოს შინაარსის მარკეტოლოგი. ოღონდ არ გაგიჟდეს. მართლაც. Შეხედე