ალოკადია: ააშენეთ, ადევნეთ თვალყური და გაზომეთ თქვენი მარკეტინგის გეგმები უფრო დიდი ნდობითა და კონტროლით

მზარდი სირთულე და ზეგავლენის დასამტკიცებლად ზეწოლა მხოლოდ ორი მიზეზია, რის გამოც დღეს მარკეტინგი უფრო რთულია, ვიდრე აქამდე. უფრო ხელმისაწვდომი არხების, უფრო ინფორმირებული მომხმარებლების, მონაცემთა სიმრავლისა და მუდმივი მოთხოვნილების მტკიცება შემოსავლისა და სხვა მიზნების კომბინაციამ გამოიწვია ზეწოლა მარკეტინგებზე, რომ გახდნენ უფრო გააზრებული დამგეგმავები და თავიანთი ბიუჯეტის უკეთესი მმართველები. მაგრამ სანამ ისინი კვლავ ცდილობენ