გარდაიცვალა 2018 წელი საცალო ვაჭრობის წელი? აი როგორ გადავარჩინოთ იგი

ბავშვები და ბავშვები გულში თანაბრად დარდობდნენ Toys 'R' Us- ის, ინდუსტრიის უმძიმესი და საცალო ვაჭრობის უკანასკნელი ქსელის დაცემით, რომელიც მხოლოდ სათამაშოებზე იყო ორიენტირებული. მაღაზიის დახურვის შესახებ განცხადებამ ყველანაირი იმედი მოიშორა, რომ საცალო ვაჭრობის გიგანტი - მშობლების ნოსტალგიის ადგილი, ბავშვების საოცრება - შეიძლება გადარჩეს. კიდევ უფრო სამწუხაროა ის, რომ სათამაშოების 'R' Us შეიძლებოდა გადარჩენილიყო. სათამაშოებით მომარაგებული სუპერმარკეტი მსხვერპლი გახდა