4 წლისთვის თქვენი ბიზნესის გასავლელი აქცენტის გამკვეთრების 2019 ნაბიჯი

როგორც წარმატებული 2019 წლისკენ მივდივართ, B2B გაყიდვებისა და მარკეტინგის მრავალი ლიდერისთვის ყველაზე საინტერესო თემაა, რომელზეც მე ვისაუბრე, არის მათი სტრატეგია ბაზარზე. მრავალი აღმასრულებლისთვის საქმე ის არის, არის თუ არა მათი კომპანია მიზანმიმართული ბაზრის სეგმენტები და რამდენად მზად არიან ისინი თავიანთი სტრატეგიის განსახორციელებლად. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა? ბაზარზე ძლიერი სტრატეგიის ქონა მჭიდრო კორელაციაშია შემოსავლების შესრულებასთან. ჩვენს ბოლო გამოკვლევაში 500