ტექნოლოგია: მარტივი სამიზნე, ყოველთვის არ არის გამოსავალი

დღევანდელი ბიზნეს გარემო მკაცრი და უპატიებელია. და ეს სულ უფრო ხდება. ჯიმ კოლინზის კლასიკურ წიგნში „აშენებული ბოლომდე“ აღწერილი ხედვითი კომპანიების არანაკლებ ნახევარი შესრულებასა და რეპუტაციას დაეცა იმ ათწლეულის შემდეგ, რაც პირველად გამოქვეყნდა. ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი, რომელიც მე დავაკვირდი არის ის, რომ დღეს მკაცრი პრობლემებისგან რამდენიმე განზომილებიანია - ტექნოლოგიური პრობლემა, როგორც ჩანს, იშვიათად არის