ხუთი მთავარი რჩევა აზროვნების ლიდერობის შინაარსის სტრატეგიის შესაქმნელად

Covid-19 პანდემიამ ხაზგასმით აღნიშნა, თუ რა მარტივია ბრენდის შექმნა და განადგურება. მართლაც, იცვლება ბრენდების კომუნიკაციის ხასიათი. ემოცია ყოველთვის იყო მთავარი მამოძრავებელი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მაგრამ სწორედ ეს არის ბრენდის კავშირი აუდიტორიასთან, რომელიც განსაზღვრავს წარმატებასა და წარუმატებლობას Covid პოსტ სამყაროში. გადაწყვეტილების მიმღებთა თითქმის ნახევარი ამბობს, რომ ორგანიზაციის აზრით, ლიდერობის შინაარსი პირდაპირ უწყობს ხელს მათ შეძენის ჩვევებს, თუმცა კომპანიების 74%