ონლაინ წარმატება იწყება CXM

სამომხმარებლო გამოცდილების მენეჯმენტი იყენებს ტექნოლოგიას, რათა უზრუნველყოს თითოეული მომხმარებლის პირადი და თანმიმდევრული გამოცდილება, რათა პერსპექტივები გადაიქცეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. CXM აერთიანებს შემომავალ მარკეტინგს, პერსონალიზებულ ვებ გამოცდილებას და მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის სისტემას, მომხმარებელთა ურთიერთქმედების გაზომვის, შეფასების და შეფასების მიზნით. Რას იზავ? კომპანიების 16% ზრდის ციფრული მარკეტინგის ბიუჯეტს და ზრდის მთლიან ხარჯებს. კომპანიების 39% ზრდის ციფრული მარკეტინგის ბიუჯეტებს არსებული ბიუჯეტის გადანაწილებით