მისამართის სტანდარტიზაცია 101: უპირატესობები, მეთოდები და რჩევები

ბოლოს როდის იპოვეთ თქვენს სიაში ყველა მისამართს იგივე ფორმატი და იყო უშეცდომო? არასოდეს, არა? მიუხედავად ყველა იმ ნაბიჯისა, რომელიც თქვენმა კომპანიამ შეიძლება გადადგას მონაცემთა შეცდომების შესამცირებლად, მონაცემთა ხარისხის პრობლემების მოგვარება - როგორიცაა მართლწერის შეცდომა, გამოტოვებული ველები ან წამყვანი ადგილები - მონაცემთა ხელით შეყვანის გამო - გარდაუვალია. სინამდვილეში, პროფესორმა რაიმონდ რ. პანკომ თავის გამოქვეყნებულ ნაშრომში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ცხრილების მონაცემების შეცდომებს, განსაკუთრებით მცირე მონაცემთა ნაკრების