ონლაინ გაყიდვა: თქვენი პროსპექტის შესყიდვის გამომწვევების გამოვლენა

ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი კითხვა, რომელიც მესმის არის: როგორ იცით რომელი მესიჯი გამოიყენოთ სადესანტო გვერდზე ან სარეკლამო კამპანიისთვის? სწორი კითხვაა. არასწორი შეტყობინება გადალახავს კარგ დიზაინს, სწორ არხს და შესანიშნავ საჩუქარს. პასუხი, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად არის თქვენი პერსპექტივა ყიდვის ციკლში. შესყიდვის ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში არის 4 ძირითადი ნაბიჯი. როგორ შეგიძლია გითხრა, სად არის შენი პერსპექტივა