სამუშაო პროცესები: საუკეთესო პრაქტიკა მარკეტინგის დეპარტამენტის ავტომატიზაციისთვის

შინაარსობრივი მარკეტინგის, PPC კამპანიებისა და მობილური აპლიკაციების ეპოქაში, ანტიკურ ინსტრუმენტებს, როგორიცაა კალამი და ქაღალდი, ადგილობრივ დღევანდელ მარკეტინგულ ლანდშაფტში ადგილი არა აქვს. თუმცა, დრო და დრო, მარკეტინგები უბრუნდებიან თავიანთი სასიცოცხლო პროცესების მოძველებულ საშუალებებს, რის გამოც კამპანიები დაუცველია შეცდომებისა და არასწორი კომუნიკაციისთვის. ავტომატიზირებული სამუშაო პროცესების განხორციელება არის ამ არაეფექტურობის აღმოფხვრის ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი გზა. უკეთესი ხელსაწყოების არსებობის შემთხვევაში, მარკეტინგებს შეუძლიათ განსაზღვრონ და ავტომატიზირონ თავიანთი ყველაზე განმეორებადი, რთული ამოცანები,