გამოიყენეთ სოციალური მედია შემდეგი მოვლენის გასაზრდელად

როდესაც საქმე ეხება სოციალურ მედიასა და ღონისძიებების მარკეტინგს, გაკვეთილი ასეთია: ახლავე დაიწყეთ მისი გამოყენება - მაგრამ დარწმუნდით, რომ უსმენთ ნახტომის წინ. სოციალური მედიის მომხმარებლებმა გლობალური მასშტაბით ელექტრონული ფოსტის მომხმარებლებს გადააჭარბეს და სოციალური ქსელები მხოლოდ ზრდის შენარჩუნებას აპირებენ. წარმოიდგინეთ სოციალური მედია, როგორც საკომუნიკაციო არხი, სარეკლამო ინსტრუმენტის მიღმა ან სარეკლამო ჩანაცვლების მიღმა. ერთი და მრავალი საკომუნიკაციო პლატფორმა ნაკლებად ეფექტურია. ასე რომ, წარმატებას მოითხოვს დღევანდელ ციფრულ სამყაროში