როგორ უნდა იცოდეთ თქვენი B2B მომხმარებლები მანქანაში სწავლის საშუალებით

B2C ფირმები განიხილება როგორც მომხმარებელთა ანალიტიკური ინიციატივების წამყვანი მხარე. სხვადასხვა არხმა, როგორიცაა ელექტრონული კომერცია, სოციალური მედია და მობილური კომერცია, ამ ბიზნესებს საშუალება მისცა, გამოძერწონ მარკეტინგი და შესთავაზონ შესანიშნავი მომხმარებლების მომსახურება. განსაკუთრებით, ფართო მონაცემებმა და მოწინავე ანალიზმა მანქანური სწავლების პროცედურების საშუალებით, B2C სტრატეგებს საშუალება მისცა, უკეთესად გაეცნონ მომხმარებელთა ქცევას და მათ საქმიანობას ონლაინ სისტემების საშუალებით. მანქანური სწავლება ასევე გვთავაზობს შესაძლებლობას ბიზნეს მომხმარებლებზე შეხედულებების მისაღებად. ამასთან, B2B ფირმების მიერ მიღება