გაყიდვების გავრცელება: ექვსი სტრატეგია, რომლებიც გულებს იმარჯვებს (და სხვა რჩევები!)

საქმიანი წერილების წერა არის ცნება, რომელიც წარსულს ითვლის. იმ დროს, ფიზიკური გაყიდვების წერილები იყო ტენდენცია, რომელიც მიზნად ისახავდა კარდაკარ მარკეტინგისა და მათი მოედნების შეცვლას. თანამედროვე დრო მოითხოვს თანამედროვე მიდგომებს (უბრალოდ გადახედეთ ცვლილებებს საგამოფენო რეკლამებში) და ბიზნესის გაყიდვების წერილების დაწერა არ არის გამონაკლისი. კარგი სარეკლამო წერილის ფორმისა და ელემენტების შესახებ ზოგიერთი ზოგადი პრინციპი კვლავ მოქმედებს. როგორც თქვა, თქვენი საქმიანი წერილის სტრუქტურა და სიგრძე დამოკიდებულია