როგორ იცვლება ტრადიციული და ციფრული მარკეტინგის სიმბიოზი, როგორ ვყიდულობთ ნივთებს

მარკეტინგის ინდუსტრია ღრმად არის დაკავშირებული ადამიანის ქცევებთან, რუტინებთან და ურთიერთქმედებებთან, რაც გულისხმობს ციფრული ტრანსფორმაციის შემდეგ, რომელიც ჩვენ განვიცდით ბოლო ოცდახუთი წლის განმავლობაში. ჩვენი ჩართვის მიზნით, ორგანიზაციებმა უპასუხეს ამ ცვლილებას ციფრული და სოციალური მედიის საკომუნიკაციო სტრატეგიების ბიზნეს მარკეტინგის გეგმის არსებით კომპონენტად, თუმცა, როგორც ჩანს, ტრადიციული არხები არ იქნა მიტოვებული. ტრადიციული მარკეტინგული საშუალებები, როგორიცაა ბილბორდები, გაზეთები, ჟურნალები, ტელევიზია, რადიო ან ფლაერები, ციფრული მარკეტინგისა და სოციალური ქსელის გარდა.