თაობათა მარკეტინგი: სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების გაგება და მათი პრეფერენციები

მარკეტინგები ყოველთვის ეძებენ ახალ გზებს და სტრატეგიებს, რათა მიაღწიონ თავიანთ მიზნობრივ აუდიტორიას და მიიღონ საუკეთესო შედეგები მარკეტინგული კამპანიებიდან. თაობათა მარკეტინგი ერთ-ერთი ასეთი სტრატეგია, რომელიც მარკეტინგებს საშუალებას აძლევს ღრმად შეაღწიონ მიზნობრივ აუდიტორიაში და უკეთ გააცნობიერონ მათი ბაზრის ციფრული საჭიროებები და შეღავათები. რა არის თაობათა მარკეტინგი? თაობათა მარკეტინგი არის აუდიტორიის სეგმენტებად დაყოფის პროცესი, მათი ასაკიდან გამომდინარე. მარკეტინგის სამყაროში,