დიდი მონაცემები და მარკეტინგი: დიდი პრობლემა თუ დიდი შესაძლებლობა?

ნებისმიერ ბიზნესს, რომელიც უშუალოდ მომხმარებლებთანაა დაკავშირებული, სურს დარწმუნდეს, რომ მათ შეძლებენ მომხმარებლის მაქსიმალურად ეფექტურად და სწრაფად მოზიდვასა და შენარჩუნებას. დღევანდელი სამყარო გთავაზობთ ბევრ შეხების წერტილს - ტრადიციული არხები პირდაპირი ფოსტით და ელ.ფოსტით, ახლა კი მრავალი სხვა ვებსაიტით და ახალი სოციალური მედიის საშუალებით, რომლებიც, როგორც ჩანს, ყოველდღე იშლება. დიდი მონაცემები წარმოადგენს როგორც გამოწვევას, ასევე შესაძლებლობას, რომ მარკეტინგის წარმომადგენლები ცდილობენ დაუკავშირდნენ მომხმარებლებს. ეს