საწარმოები იყენებენ სოციალურ მედიას მოთხოვნის პროგნოზირებისთვის: PepsiCo

მომხმარებელთა მოთხოვნა დღეს უფრო სწრაფად იცვლება, ვიდრე ოდესმე. შედეგად, ახალი პროდუქტის გამოშვება ძალიან მაღალი ტემპებით ვერ ხერხდება. ყოველივე ამის შემდეგ, ბაზრის ზუსტად შეფასება და მოთხოვნის პროგნოზირება მოითხოვს ტერაბაიტ მონაცემებს, რაც მერყეობს გაყიდვის წერტილების ნომრებზე, ელექტრონული კომერციის ტრანზაქციებზე, მარაგის ისტორიიდან, ფასების საშუალო მაჩვენებლებით, სარეკლამო დაგეგმვით, სპეციალური ღონისძიებებით, ამინდის პირობებით და მრავალი სხვა ფაქტორი. ამას რომ დავუმატოთ, საწარმოთა უმეტესობა უგულებელყოფს სამომხმარებლო ონლაინ დიალოგის გამოყენების მნიშვნელობას სამომავლო შესყიდვების პროგნოზირებისთვის