თქვენი ორგანიზაცია მზად არის დიდი მონაცემების გამოყენებისთვის?

დიდი მონაცემები მარკეტინგული ორგანიზაციების უმეტესობისთვის უფრო მისწრაფებაა, ვიდრე რეალობა. ფართო კონსენსუსი Big Data– ს სტრატეგიული მნიშვნელობის შესახებ საშუალებას აძლევს უამრავ ტექნიკურ საკითხს, რომლებიც აუცილებელია მონაცემთა ეკოსისტემის სტრუქტურისა და პერსონალურად მოყვანილ კომუნიკაციებში მონაცემების მკაფიო ცოდნის გასაღრმავებლად. თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ ორგანიზაციის მზაობა Big Data– ს გამოყენებაში, შვიდი ძირითადი მიმართულებით ორგანიზაციის შესაძლებლობების გაანალიზებით: სტრატეგიული ხედვა არის Big Data– ს მიღება როგორც კრიტიკული