ტრადიციული-ციფრული სარეკლამო რგოლის გადაკვეთა

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მედიის მოხმარების ჩვევები მკვეთრად შეიცვალა და სარეკლამო კამპანიები ვითარდება იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ ტემპი. დღეს სარეკლამო დოლარი გადანაწილებულია ოფლაინ არხებიდან, როგორიცაა ტელევიზორი, ბეჭდვითი და რადიო ციფრული და პროგრამული რეკლამების შესაძენად. ამასთან, ბევრ ბრენდს გაურკვეველია, რომ გადაცემული აქვს სინჯებული მეთოდები ციფრული მეთოდით. 34.7 წლისთვის ტელევიზორი გლობალური მედიის მოხმარების მესამედზე მეტს (2017%) მაინც შეადგენს, თუმცა დროა