რა არის ნეირო დიზაინი?

Neuro Design არის ახალი და მზარდი დარგი, რომელიც იყენებს გონების მეცნიერების ცოდნას, რათა დაეხმაროს უფრო ეფექტურ დიზაინს. ეს ინფორმაცია ორი ძირითადი წყაროდან შეიძლება მივიღოთ: ნეირო დიზაინის საუკეთესო პრაქტიკის ზოგადი პრინციპები, რომლებიც გამომდინარეობს ადამიანის ვიზუალური სისტემისა და ფსიქოლოგიის აკადემიური კვლევიდან. ეს მოიცავს ისეთ საგნებს, როგორიცაა ჩვენი ვიზუალური ველის რომელი უბნები უფრო მგრძნობიარეა ვიზუალური ელემენტების შემჩნევის მიმართ, რაც დიზაინერებს ეხმარება კომპოზიციაში