თქვენი გაყიდვების ტრანსფორმაცია მრავალმხრივი მიდგომის საშუალებით

მე მიმიწვიეს ატლანტაში გაყიდვების მენეჯმენტის ასოციაციის გაყიდვების პროდუქტიულობის კონფერენციაზე გამართულ პანელ დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად. სესიის მიზანი იყო გაყიდვების ტრანსფორმაცია. პანელისტები წარმოადგენდნენ თავიანთ მოსაზრებებს და ცნობებს საუკეთესო პრაქტიკისა და წარმატების კრიტიკული ფაქტორების შესახებ. სადისკუსიო ერთ – ერთმა პირველმა პუნქტმა სცადა თვით ტერმინის განსაზღვრა. რა არის გაყიდვების ტრანსფორმაცია? არის ის ზედმეტად მოხმარებული და შესაძლოა ჰიპური გამოცემა? ზოგადი კონსენსუსი იყო, რომ გაყიდვების ეფექტურობისა და შესაძლებლობებისგან განსხვავებით,