მარტეკის ხუთი გზა დიდხანს თამაშობს, რადგან 28% -ით შემცირდება მარკეტინგის ხარჯვა

კორონავირუსის პანდემია გამოწვევებისა და საზოგადოების, პირადი და ბიზნესის პერსპექტივებით გამოირჩევა. რთული იყო ბიზნესის ახალი ზრდის შენარჩუნება ეკონომიკური გაურკვევლობისა და გაყინული გაყიდვების შესაძლებლობების გამო. ახლა კი, როდესაც Forrester მომავალი ორი წლის განმავლობაში მარკეტინგის დახარჯვის შესაძლო 28% -იან ვარდნას ელოდება, 8,000+ მარტეკიანი კომპანიადან ზოგიერთმა კომპანიამ შესაძლოა (არაეფექტურად) შეძლოს მზადყოფნის გაწევა. თუმცა, რაც მე მჯერა, მარტეშის ბიზნესი იზრდება