რას ნიშნავს სინამდვილეში "კონტექსტური მარკეტინგი"?

როგორც ადამიანი, ვინც კარიერა შეასრულა შინაარსის, კომუნიკაციისა და მოთხრობების გამო, გულში განსაკუთრებული ადგილი მაქვს "კონტექსტის" როლისთვის. ის, რასაც კომუნიკაციას ვუწევთ - ბიზნესში თუ პირად ცხოვრებაში - ჩვენი აუდიტორიისთვის აქტუალური ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათ გააზრებული აქვთ წერილის კონტექსტი. კონტექსტის გარეშე მნიშვნელობა იკარგება. კონტექსტის გარეშე, აუდიტორია იბნევა იმის შესახებ, თუ რატომ ელაპარაკებით მათთან, რას წაართმევს ისინი და საბოლოოდ, რატომ გაგზავნის შეტყობინებას