შვიდი ნაბიჯი მომხმარებელთა გამოცდილების შესახვედრად აუცილებელია და მომხმარებელთა კულტივირება უვადოდ

კლიენტები დატოვებენ თქვენს კომპანიასთან ცუდი გამოცდილების შემდეგ, რაც ნიშნავს, რომ მომხმარებლის გამოცდილება (CX) არის განსხვავება წითელსა და შავს შორის თქვენი ბიზნესის წიგნში. თუ თქვენ ვერ განასხვავებთ გასაოცარი და უპრობლემო გამოცდილების თანმიმდევრულად მიწოდებით, თქვენი მომხმარებლები გადავლენ თქვენს კონკურენციაზე. ჩვენი კვლევა, რომელიც დაფუძნებულია 1,600 გლობალური გაყიდვებისა და მარკეტინგის პროფესიონალთა გამოკითხვაზე მთელს მსოფლიოში, ხაზს უსვამს CX-ის გავლენას მომხმარებელთა გამოწვევაზე. მომხმარებლებთან ერთად, რომლებიც მრავლად მიდიან -