როგორ შეუძლიათ აღმასრულებლებს მონაცემთა ანალიზების გამოყენებას ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად

შემცირებულმა ღირებულებამ და მონაცემთა ანალიზის მეთოდების მზარდმა დახვეწილობამ საშუალება მისცა ახალ სტარტაპებსა და მცირე ბიზნესებსაც კი ისარგებლონ უმაღლესი შეხედულების და გაცნობიერებული თვისებებით. მონაცემთა ანალიტიკა არის ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელსაც შეუძლია გაზარდოს ეფექტურობა, გააუმჯობესოს მომხმარებლებთან ურთიერთობა და უზრუნველყოს, რომ ბიზნესი შეძლებს პოტენციური პრობლემების იდენტიფიცირებას და მოგვარებას უფრო მარტივად. ცოტათი გაეცანით უახლეს ინსტრუმენტებს და ანალიზის მეთოდებს, უახლესი რესურსებისა და გადაწყვეტილებების მიღებას