ციფრული გაყიდვების წიგნები და გაყიდვების ახალი ერა

დღევანდელ გაყიდვის გარემოში უამრავ გამოწვევას შეუძლია ხელი შეუშალოს გაყიდვების ლიდერებს დაეხმარონ თავიანთ გუნდებს თავიანთი მიზნების მიღწევაში. ნელი გაყიდვების რეპრესიის დროიდან დაშლილი სისტემამდე, გაყიდვების წარმომადგენლები უფრო მეტ დროს ხარჯავენ ადმინისტრაციულ დავალებებზე და რეალურ გაყიდვებზე ნაკლებ დროს ხარჯავენ. ზრდის დაჩქარების, ორგანიზაციაში არაეფექტურობის შემცირებისა და გაყიდვების ბრუნვის შემცირების მიზნით, გაყიდვების ლიდერებმა უნდა ჩამოაყალიბონ პროცესები, რომლებიც სწრაფი და ადაპტირებადია. ციფრული გაყიდვების წიგნები განუყოფელია