გაყიდვების შესაძლებლობის მნიშვნელობა

მიუხედავად იმისა, რომ დადასტურებულია, რომ გაყიდვების ჩართვის ტექნოლოგია შემოსავალს 66% -ით ზრდის, კომპანიების 93% ჯერ არ ატარებს გაყიდვების ხელშემწყობი პლატფორმას. ეს ხშირად იმის გამო ხდება, რომ მითები გაყიდვების შესაძლებლობებზე ძვირადღირებულია, კომპლექსურია და დაბალი შვილად აყვანის მაჩვენებლებია. გაყიდვების შესაძლებლობების პლატფორმის სარგებელში შესვლამდე და რას ნიშნავს, მოდით, ჯერ გავერკვეთ თუ რა არის გაყიდვების შესაძლებლობები და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. რა არის გაყიდვების შესაძლებლობა? Forrester Consulting– ის თანახმად,