3 გაკვეთილი ჭეშმარიტად მომხმარებელზე ორიენტირებული კომპანიებისგან

მომხმარებელთა უკუკავშირის შეგროვება აშკარა პირველი ნაბიჯია მომხმარებელთა ოპტიმალური გამოცდილების უზრუნველსაყოფად. მაგრამ ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. არაფერი სრულდება, თუ ეს გამოხმაურება არ ამოძრავებს რაიმე სახის მოქმედებას. ძალიან ხშირად უკუკავშირი გროვდება, იკრიბება პასუხების მონაცემთა ბაზაში, დროთა განმავლობაში გაანალიზებულია, იქმნება ანგარიშები და საბოლოოდ ხდება პრეზენტაცია ცვლილებების შეთავაზებით. იმ მომენტში მომხმარებლებმა, რომლებმაც გამოხმაურება მიიღეს, დაადგინეს, რომ მათი შეყვანით არაფერი კეთდება და ისინი ამას აკეთებენ