ამბიცია: Gamification თქვენი გაყიდვების გუნდის მუშაობის სამართავად, მოტივაციის მისაღწევად და მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით

გაყიდვების შესრულება აუცილებელია ნებისმიერი მზარდი ბიზნესისთვის. ჩართული გაყიდვების ჯგუფთან ერთად ისინი თავს უფრო მოტივირებულად გრძნობენ და უკავშირდებიან ორგანიზაციის მიზნებსა და ამოცანებს. გათიშული თანამშრომლების უარყოფითი გავლენა ორგანიზაციაზე შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს - მაგალითად, პროდუქციის ნაკლებობა და ნიჭიერებისა და რესურსების გაფლანგვა. როდესაც საქმე ეხება გაყიდვების გუნდს, ჩართულობის არარსებობამ შეიძლება ბიზნესის პირდაპირი შემოსავალი დააჯეროს. ბიზნესმა უნდა მოძებნოს გაყიდვების გუნდების აქტიური ჩართვის გზები, ან რისკი გაუწიოს