პრეზენტაციის მენეჯმენტის სტრატეგიის 4 გზა - ან მისი ნაკლებობა - დროის, რესურსების და ბიზნესის დაკარგვაა

შეგიძლიათ დამეხმაროთ ამ პრეზენტაციის შედგენაში? ჩემი შეხვედრა ერთ საათშია. სლაიდს ვერ ვპოულობ. ეს არასწორი სლაიდია. $ #! * ეს არასწორი გემბანია. ჟღერს ნაცნობი? მაშინ თქვენ არ იყენებთ პრეზენტაციის მართვის ეფექტურ სტრატეგიას. შედეგად, თქვენ კარგავთ დროს, რესურსებს და, უპირველეს ყოვლისა, ბიზნესს. პრეზენტაციის მენეჯმენტი უზრუნველყოფს სწორი შეტყობინების კომუნიკაციას ყველაზე კრიტიკულ ეტაპზე - როდესაც გამყიდველი საუბრობს