დიდი მონაცემთა მნიშვნელობის მაქსიმიზაცია Pepperdata's Big Data Stack ოპტიმიზაციისა და ავტომატიზირებული რეგულირებით

სწორად გამოყენების შემთხვევაში, დიდ მონაცემებს შეუძლიათ სუპერ ძალების ოპერაციები. დიდი მონაცემები ახლა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ყველაფერში, საბანკო საქმიდან დაწყებული, ჯანდაცვით დამთავრებული. გლობალური დიდი მონაცემების ბაზრის გასაოცარი ზრდის პროგნოზი, 138.9 წლის 2020 მილიარდი დოლარიდან 229.4 წლისთვის 2025 მილიარდი დოლარი, აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ დიდი მონაცემები ახლა ბიზნესის ლანდშაფტის მუდმივმოქმედ მდგომარეობას წარმოადგენს. ამასთან, თქვენი დიდი მონაცემებისგან ყველაზე დიდი ღირებულების შესაქმნელად, თქვენი დიდი მონაცემების დასტისთვის საჭიროა