რატომ სჭირდებათ გაყიდვებისა და მარკეტინგის გუნდებს Cloud ERP

მარკეტინგისა და გაყიდვების ლიდერები კომპანიის შემოსავლების განუყოფელი კომპონენტია. მარკეტინგის დეპარტამენტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბიზნესის პოპულარიზაციაში, მისი შეთავაზების დეტალებში და მისი დიფერენცირების ჩამოყალიბებაში. მარკეტინგი ასევე იწვევს პროდუქტისადმი ინტერესს და ქმნის ხელმძღვანელობას ან პერსპექტივას. კონცერტის თანახმად, გაყიდვების გუნდი ფოკუსირებულია პერსპექტივების მომხმარებლებზე გადამხდელად გადაქცევაზე. ფუნქციები მჭიდროდაა გადაჯაჭვული და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ბიზნესის საერთო წარმატებისთვის. გაყიდვებისა და მარკეტინგის გავლენის გათვალისწინებით