როგორ ამცირებს გონივრულ მიდგომას AI– ს მიკერძოებული მონაცემთა ნაკრებებზე

AI– ით დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს სჭირდებათ მონაცემთა ნაკრები, რომ იყოს ეფექტური. და ამ მონაცემთა ნაკრების შექმნა სავსეა სისტემური დონის მიკერძოებულობის პრობლემით. ყველა ადამიანი განიცდის მიკერძოებულობას (ცნობიერიც და არაცნობიერიც). მიკერძოებულებებს შეიძლება ჰქონდეთ ნებისმიერი ფორმა: გეოგრაფიული, ენობრივი, სოციალურ-ეკონომიკური, სექსისტური და რასისტული. და ეს სისტემატური მიკერძოება ინახება მონაცემებში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხელოვნური ინტელექტის პროდუქტები, რომლებიც აგრძელებენ და ადიდებენ მიკერძოებას. შემსუბუქების მიზნით ორგანიზაციებს სჭირდებათ გონივრული მიდგომა