რატომ უნდა გაიზიარონ მარკეტინგისა და IT გუნდებმა კიბერუსაფრთხოების პასუხისმგებლობა

პანდემიამ გააძლიერა ორგანიზაციის ყველა დეპარტამენტის საჭიროება, მეტი ყურადღება დაეთმოს კიბერუსაფრთხოებას. ამას აზრი აქვს, არა? რაც უფრო მეტ ტექნოლოგიას ვიყენებთ ჩვენს პროცესებში და ყოველდღიურ მუშაობაში, მით უფრო დაუცველები ვიქნებით დარღვევის მიმართ. მაგრამ კიბერუსაფრთხოების უკეთესი პრაქტიკის მიღება უნდა დაიწყოს კარგად გათვითცნობიერებული მარკეტინგის გუნდებით. კიბერუსაფრთხოება, როგორც წესი, აწუხებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) ლიდერებს, ინფორმაციული უსაფრთხოების მთავარ ოფიცრებს (CISO) და ტექნოლოგიების მთავარ ოფიცრებს (CTO)