მომხმარებლის ხედვა ციფრულ ეპოქაში

მომხმარებელთა შესაბამისი უკუკავშირის მიღება და სწრაფად მიღება - ბიზნესის წარმატების მისაღწევად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე. რა თქმა უნდა, თვითდასაქმების მიღება ძალზე ძნელია, კვლევაში მონაწილე რესპონდენტები არასოდეს ჰპირდებიან დაპირებისამებრ, ხოლო მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიღების ვადები ძალიან გრძელია, რომ ბიზნესმა სხვაობა გამოიწვიოს. მაგრამ, არსებობს უკეთესი გზა, რომ მივიღოთ მომხმარებლისთვის საჭირო ინფორმაცია, რომელიც ამტკიცებს თქვენი პროდუქტისა და ბიზნესის მიმართულებას. თანამედროვე ტექნოლოგიების კომბინაცია გაერთიანდა მომხმარებელთა უკეთესი, სწრაფი, იაფი შეხედულების შესაქმნელად.