მცირე და საშუალო ბიზნესის აკრონიმები

EMS

SME არის აბრევიატურა მცირე და საშუალო საწარმოები.

ევროკავშირში, მცირე და საშუალო საწარმოები არის კონკრეტული ზომის ორგანიზაციები, რომლებიც იზომება დასაქმებულთა რაოდენობით. მცირე ბიზნესს ჰყავს 50-ზე ნაკლები თანამშრომელი, ხოლო საშუალო საწარმოებს ჰყავს 50-ზე მეტი, მაგრამ 250-ზე ნაკლები თანამშრომელი. აბრევიატურა SMB გამოიყენება შეერთებულ შტატებში და განსხვავდება განმარტებით.