საგარეო საქმეთა სამინისტროს აკრონიმები

საგარეო უწყება

MFA არის შემოკლებული სიტყვა მრავალ ფაქტორს ავთენტიფიკაცია.

დაცვის დამატებითი ფენა გამოიყენება ონლაინ ანგარიშების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გარდა. მომხმარებელი შეიყვანს პაროლს და შემდეგ მოეთხოვება ავტორიზაციის დამატებითი დონეების შეყვანა, ზოგჯერ პასუხობს კოდით, რომელიც გაგზავნილია ტექსტური შეტყობინების, ელექტრონული ფოსტით ან ავტორიზაციის აპლიკაციის საშუალებით.