BOGO Acronyms

BOGO

BOGO is the acronym for იყიდე ერთი მიიღეთ ერთი.

”იყიდე ერთი, მიიღე ერთი უფასოდ” ან ”ორი ერთის ფასად” არის გაყიდვების პოპულარიზაციის ჩვეულებრივი ფორმა.